9º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao

9º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao

Presentación do libro ‘Cómplices. A violencia machista institucional’

Presentación do libro ‘Cómplices. A violencia machista institucional’

Políticas culturais municipais, 40 anos despois

Políticas culturais municipais, 40 anos despois

Únete á nosa canle de Telegram

Únete á nosa canle de Telegram

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • T. intervención e reforzo escolar
 • T. intervención e reforzo escolar
 • T. persoas maiores
 • Educador/a social
 • Prospector/a laboral
 • Educador/a social - bolsa
 • Monitor/a de educación e tempo libre

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Nota aclaratoria sobre a recomendación enviada aos concellos

O Ceesg vén de levar a cabo unha campaña para dar a coñecer a importancia da presenza da Educación Social nos concellos galegos. Para iso, enviamos a todos os concellos unha recomendación na que suxerimos eliminar a denominación de ‘Educador/a familiar’, tan estendida no eido local, para normalizar a denominación ‘Educador/a social’, tendo en conta ademais que a normativa vixente xa contempla esta nomenclatura.

Cada praza de nova creación (e mesmo as xa existentes cando é posible negociar a RPT neste sentido) que se cree coa denominación de ‘Educador/a social’, será un paso máis cara un horizonte no que a Educación Social teña o seu lugar nos servizos sociais comunitarios, e no que a composición e o papel de cada profesional no equipo estarán máis claros.

Cómpre aclarar que o Concello de Lousame interpretou este escrito como alegacións á súa Relación de Postos de Traballo, xa que estaba en prazo de información pública, procedendo a desestimalas.

Dende o Colexio de Educadoras e Educadores Socias queremos deixar claro que en ningún momento se presentaron alegacións nin se intentou impugnar a Relación de Postos de Traballo do Concello de Lousame nin de ningún outro, senón que se enviou un comunicado coa única intención de pór en coñecemento dos entes locais a importancia da figura das/os Educadoras/es Sociais e como unha medida máis de loita e defensa da profesión.

Nota aclaratoria sobre a recomendación enviada aos concellos
Novo curso sobre o ISE ofrecido pola Fegamp

Dado o éxito da edición anterior, a Fegamp organiza un ano máis, dentro do seu Plan de formación contínua 2022, o curso ‘O informe socioeducativo (ISE) como ferramenta de intervención dos educadores/as sociais (modalidade en liña)’.

Esta formación terá lugar do 13 de xuño ao 13 de xullo e será impartida polo Ceesg e está dirixida ao persoal educador social dos concellos de as deputacións provinciais.

Detalles da formación

Novo curso sobre o ISE ofrecido pola Fegamp
Estudo situación e satisfacción laboral dos educadores e educadoras sociais en España

Desde a Universidade de Burgos, un grupo de profesores do Grupo EDINTEC está a realizar unha investigación acerca da situación e satisfacción laboral das educadoras e educadores sociais no Estado Español, e solicitan ao Ceesg a nosa participación.
Como ferramenta de recollida de datos elaborouse un cuestionario en liña, que rogamos cumprimentes.

CUESTIONARIO

É importante contar coa vosa participación para obter unha representación importante de educadores/as sociais dos diferentes territorios e que nos permitan avanzar na profesión e coñecer como é a satisfacción profesional dentro do colectivo.
Os resultados xerais difundiranse a través de publicacións de maneira que calquera colexio profesional ou persoa interesada poida ter acceso aos mesmos e sexan útiles para os intereses do colectivo.
Moitas grazas pola túa colaboración!

Estudo situación e satisfacción laboral dos educadores e educadoras sociais en España
Achegas ao Anteproxecto de modificación da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo

O Ministerio de Igualdade abriu recentemente o trámite de audiencia e información sobre o Anteproxecto de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

O Ceesg vén de realizar as súas achegas ao mesmo, coa colaboración do grupo de traballo Fiadeiras.

Achegas ao Anteproxecto de modificación da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo
Próximo cobro de cotas colexiais

IMPORTANTE: Se xa recibiches confirmación da recepción ou aínda non se cumpriron 15 días dende que a enviaches, non volvas enviala. Grazas.

No mes de xullo pasarase o cobro de cotas colexiais (correspondente ao segundo semestre 2022)
Recordamos que existe a posibilidade de beneficiarse de cotas reducidas (por desemprego, residencia no estranxeiro, salario inferior ao SMI ou situacións análogas)
Quen queira acollerse a este tipo de cotas, debe presentar a documentación pertinente ata o día 24 de xuño, por correo-e a ceesg@ceesg.gal. A confirmación por parte do Ceesg farase no prazo dos 15 días seguintes á presentación da documentación.

Documentación a presentar:

 • No caso de desemprego, tarxeta de demandante de emprego actualizada.
 • No caso de salario inferior ao mínimo, informe de bases de cotización da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Para outras posibles situacións, consultar co Ceesg.

Se no cobro anterior non te beneficiaches de desconto, recorda enviar xunto coa documentación xustificativa a solicitude de cota semestral bonificada

Próximo cobro de cotas colexiais
XVIII Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros

Un ano máis, Cabreiros celebra as súas Xornadas Interxeracionais Rurais que chegan á súa XVIII edición e que continúan (despois de dous anos de restricións) dando exemplo de desenvolvemento comunitario no rural galego.

O Ceesg, entidade colaboradora desta xornada, participará na mesa inaugural o sábado 28 de maio. Nesta primeira sesión presentaranse os traballos premiados no VIII Premio Xermade na Historia e a convocatoria da seguinte edición, organizada pola asociación de veciños, USC, Concello e Deputación. Trala pausa do xantar terán lugar dúas actividades que abrirán o debate sobre autosuficiencia no agro, soberanía alimentaria, horta ecolóxica e a venda directa.

As Xornadas Interxeracionais continuarán o sábado 4 de xuño ás 10.30 horas para falar sobre modelos de vivendas alternativas e colaborativas coa participación de catro persoas expertas e representantes doutras tantas empresas e organizacións do territorio peninsular. A tarde estará dedicada á presentación de experiencias de emprendemento no rural, cun obradoiro de cestería como peche.

A derradeira cita será o 11 de xuño, cun relatorio dedicado á saúde emocional, as pandemias, guerras e psicoloxía da resistencia, rematando a mañá cun obradoiro de risoterapia. E xa pola tarde, como peche desta edición, poderemos disfrutar da actuación do grupo Mamá Cabra, co seu espectáculo Paraíso Natural.

Ver programa detallado

XVIII Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros
Xornada formativa: O envellecemento das persoas coa síndrome de Down

A sociedade debe proporcionar ás persoas maiores con discapacidade as oportunidades que lles permitan ser o máis autónomas posible, gozar de boa saúde e ser produtivas, fomentando así o seu benestar e creando contornas ambientais máis propicias e favorables.
Esta formación daranos a coñecer a situación actual do colectivo das persoas coa síndrome de Down ou discapacidade intelectual en relación ao envellecemento así como mostrar recursos, ferramentas e estratexias para a súa atención.

Destinatarias/os: colexiadas/os e amigas/os do Ceesg.
Data: 9 de xuño de 2022 de 16:00 a 20:00 h.
Lugar: Sede do Ceesg, Santiago de Compostela.
Inscrición: Gratuíta. Prazas limitadas, adxudicaranse por orde de inscrición.

Formulario de inscricións

Ver detalles da formación

Xornada formativa: O envellecemento das persoas coa síndrome de Down
Xornada formativa: unha mirada ao acollemento familiar

A medida de acollemento familiar supón dar ás e aos menores a oportunidade de crecer en ambientes normalizados con figuras seguras de referencia, nun ambiente de afecto e sostén e sen romper, na medida que se poida, o contacto coa súa familia biolóxica.

Esta formación achegaranos claves para a intervención nas diferentes etapas dos procesos de acollemento familiar, así como ferramentas e estratexias para a intervención en diferentes situacións.

Destinatarias/os: colexiadas/os e amigas/os do Ceesg.

Data: 1 de xuño de 2022 de 16:30 a 20:30 h.

Lugar: Sede do Ceesg, Santiago de Compostela.

Inscrición: Gratuíta. Prazas limitadas, adxudicaranse por orde de inscrición.

Formulario de inscricións

Ver detalles da formación

Xornada formativa: unha mirada ao acollemento familiar
Educación Social e COVID-19 en Iberoamérica

Dende o Ceesg compartimos e animámosvos a cumprimentar esta enquisa englobada dentro do proxecto ‘Educación Social y COVID-19 en Iberoamérica: exclusión sociolaboral tras la pandemia y buenas prácticas para la inclusión’.

Este proxecto ten como obxectivo xeral, analizar as problemáticas de exclusión sociolaboral tras o COVID-19 en Iberoamérica (no noso caso específico, en España) que foron atendidas por educadoras/es sociais e recoñecer as boas prácticas para a inclusión. Todo iso coa finalidade de coñecer as situacións prioritarias de exclusión sociolaboral e as principais poboacións afectadas; estudar os recursos e programas principais das entidades públicas e privadas para a inserción sociolaboral; identificar elementos e factores de protección nos procesos de inserción sociolaboral; así como establecer indicadores de inserción e propostas de acción efectivas ou consideradas como ‘boas prácticas’.

Todos estes elementos desenvolveranse nunha metodoloxía multimétodo tendo en conta unha mostraxe por conglomerados estratificados por rexións en cada país. Dese modo, os instrumentos que acompañan ao proceso son unha enquisa e un grupo de discusión (a informantes clave de cada país) no que participarán administracións públicas e entidades privadas (ONGs e empresas).

Enlace á enquisa en liña

Educación Social e COVID-19 en Iberoamérica
Comunicado do Ceesg con motivo do Día Internacional contra o Acoso Escolar

Con motivo do Día Internacional contra o bullying, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) quere destacar a necesidade de apostar por estratexias institucionais eficaces que transformen aos centros educativos en espazos libres de acoso escolar. A literatura científica indica que resulta imprescindible a atención ao factor social nas escolas. O camiño cara un sistema educativo inclusivo so é posible si se atenden ás necesidades socioeducativas que están na etioloxía dos procesos de exclusión escolar. Resultados de investigacións recentes, feitas na Universidade de Vigo, indican a maior vulnerabilidade que, nos procesos de Bullying, vivencian as e os adolescentes que transgreden a norma de xénero, así como as/os que pertencen a grupos étnicos minoritarios (Carrera et al., 2021). A escola presenta déficits na atención ao factor social, situando nunha situación de vulnerabilidade pedagóxica ao 28% do estudantado (Fernández-Simo et al., 2022).

Dende o Ceesg vimos reivindicando que a Consellería de Educación adopte unha postura pro activa na dotación de recursos aos centros escolares que permitan que a escola sexa un espazo seguro e inclusivo. Para que isto sexa posible, compartimos as propostas da literatura científica sobre a materia e propomos:

 • Que a planificación educativa da administración pública teña en conta a dimensión socioeducativa. A atención a este factor é imprescindible para a equidade educativa e para a loita contra o bullying.
 • Que se incorporen educadoras e educadores sociais aos centros escolares. A educación social é a disciplina de referencia nos procesos de intervención socioeducativa.


Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia.


Referencias:
Carrera-Fernández, M.V., Almeida, A., Cid-Fernández, X.M., González, A., & Fernández-Simo, D. (2021). Troubling secondary victimization of bullying victims: the role of gender and ethnicity. Journal of interpersonal violence Journal of Interpersonal Violence, 1–31. https://doi.org/10.1177/08862605211005151
Fernández-Simo, D., Cid-Fernández, X.M. Carrera-Fernández, M.V. (2022). Deficits in the Socio-educational School Inclusion Strategy for Students with Social Difficulty in Spain during the Covid-19 Pandemic. Center for Educational Policy Studies Journal. https://doi.org/10.26529/cepsj.1124

Comunicado do Ceesg con motivo do Día Internacional contra o Acoso Escolar
Futuro proxecto de decreto de Dependencia. Prazo para envío de suxestións

Recompilaremos as achegas e observacións que nos envíen as persoas colexiadas.

A Xunta publicou no seu portal de transparencia o Proxecto de decreto polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Será obxecto deste novo decreto regular o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e para a elaboración do Programa Individual de Atención no que se recoñecen as prestacións económicas e/ou os servizos de atención, de acordo co establecido nos capítulos III e IV do título I da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, así como determinar os órganos técnicos competentes para a valoración e o asesoramento da dependencia e a coordinación destes, así como a súa composición e funcións.

Ver proxecto de decreto.

Calquera colexiada/o que queira trasladar observacións a este proxecto de decreto, pode enviárnolas a servizos.colexiais@ceesg.gal antes do luns 2 de maio ás 10:00 h., para recompilar todas as vosas achegas e presentalas de xeito común dende o Ceesg.

Futuro proxecto de decreto de Dependencia. Prazo para envío de suxestións
Presentados recursos contra bases do concello de Monforte e da Deputación de Pontevedra

Nesta semana, o Ceesg presentou sendos recursos de reposición contra bases de convocatoria anunciadas polo Concello de Monforte e a Deputación de Pontevedra.

O Concello de Monforte publicou no BOP do 22 de marzo de 2022 as bases e convocatoria do proceso selectivo, como persoal laboral fixo, mediante oposición libre, do posto de COORDINADOR/A DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS e constitución de bolsa de emprego para esa categoría. A reclamación do Ceesg vai no sentido de que se inclúa a titulación de Educación Social no proceso selectivo, ao atoparse excluída dos requisitos.

No caso da Deputación de Pontevedra, no BOP do 23 de marzo de 2022 publicouse a convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario, entre outras, 7 prazas de Técnica/o de Educación. A solicitude neste caso é para solicitar a exclusividade da Educación Social no acceso ao posto, dado que é a única idónea, á vista das características do posto.

Presentados recursos contra bases do concello de Monforte e da Deputación de Pontevedra
Achegas a normativa sobre aloxamento compartido de persoas maiores

Froito das iniciativas que están comezando a implantarse en Galicia en relación a novos modelos de recursos residenciais de persoas maiores, a Xunta de Galicia vai modificar a orde que regula as condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de atención a persoas maiores, para incorporar un novo tipo de recurso residencial: os aloxamentos compartidos (tamén coñecidos como co-housing), un xeito de vida en comunidade para fomentar o apoio mutuo entre persoas que deciden vivir xuntas.

O Ceesg presentou as seguintes observacións ao proxecto de modificación da normativa (Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣𝙨 𝙚 𝙧𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙤𝙨 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞́𝙛𝙞𝙘𝙤𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚𝙗𝙚𝙣 𝙘𝙪𝙢𝙥𝙧𝙞𝙧 𝙤𝙨 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙖𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙖𝙨 𝙢𝙖𝙞𝙤𝙧𝙚𝙨’):

No relativo ao entorno no que se ubique:

 • Preto de núcleos, tanto urbáns como rurais, para así poder favorecer a participación na vida sociocomunitaria da persoa maior.
 • Descentralizados e ubicados en varios puntos da xeografía galega, coa finalidade de permanencia na contorna propia e evitar así mudar a mesma.

No relativo ás instalacións:

 • Adaptadas ás posibles necesidades das persoas que poden xurdir no deterioro da mobilidade (rampas, salvaescaleiras, ascensor, ancho das portas con medidas que faciliten o uso de cadeiras de rodas e, de si fora preciso, de bañeira xeriátrica), no deterioro da visión , auditivo… e que poidan facilitar o día a día da persoa residente, así como os máximos niveis de autonomía sen ou con produtos de apoio.
 • Con espazos ó aire libre de esparcemento: xardín e, si fora posible en entornos rurais, con dispoñibilidade de horto e de espazo para dispoñer de animais.
 • Máximo de 8 prazas por vivienda.

No relativo á organización:

 • Baseada en procesos participativos reais, nos que as persoas que residan na vivienda sexan protagonistas do seu proxecto vital e teñan a capacidade de autodeterminación.
 • Respetuosa co proxecto vital e a historia de vida das persoas.
 • Potenciadora da autonomía e independencia naquelas tarefas que a persoa poida realizar por sí mesma ou cos mínimos apoios.
 • Aberta ó contacto co entorno sociofamiliar da persoa residente cando ela así o desexe. No relativo ós perfís profesionais presentes:
 • Xerocultor/a: persoa encargada dos coidados básicos das persoas usuarias naquelas esferas nas que a persoa poida precisar axuda.
 • Educador/a social: persoa encargada de impulsar os procesos participativos no centro, de que o proxecto vital da persoa teña continuidade nesta etapa e de establecer o contacto coa contorna.
Achegas a normativa sobre aloxamento compartido de persoas maiores
VIII Congreso Estatal de Educación Social

Co lema ‘Educación Social, dignidade e dereitos’, o VIII Congreso Estatal de Educación Social arrincou finalmente o pasado 31 de marzo, tras ter sido aprazado e reformulado por mor da pandemia.

O congreso, tal como se presenta agora, está organizado de xeito descentralizado, composto de xornadas que terán lugar en distintos territorios e que poden seguirse en streaming. Un congreso que podes seguir dende a túa casa, escollendo as xornadas que che interesen do programa.

A inscrición é gratuíta para estudantes de Educación Social, educadoras/es sociais colexiadas/os e profesorado dos graos de Educación Social. A cota xeral, para outras persoas interesadas é de 10 €. A certificación está suxeita á asistencia do 80% do Congreso e ten un custe de 30€ para persoas colexiadas, estudantes e profesorado, e 60€ para público xeral.

A posibilidade de inscrición seguirá aberta ata que remate o congreso. Estas son as xornadas que a día de hoxe quedan por celebrar:

 • 3.ª Xornada Canarias, 21 de abril
 • 4.ª Xornada País Vasco, 27 abril
 • 5.ª Xornada Madrid 30 de abril
 • 6.ª Xornada Valencia 4 maio
 • 7.ª Xornada Murcia, 12 maio
 • 8.ª Xornada Valladolid, San Pelayo, 14 maio
 • 9.ª Xornada Sevilla, 19 maio

Non te perdas o programa completo na web do congreso www.congresoeducacionsocial.org

VIII Congreso Estatal de Educación Social
Sentenza sobre permiso de paternidade de fillo falecido no parto

Un xulgado do social de Ourense vén de recoñecer nunha sentenza o dereito dun pai a quen lle faleceu o fillo nun parto, ao permiso por nacemento e coidado da crianza, nas mesmas condicións que a nai biolóxica. A sentenza, pioneira en Galiza, recoñece o dereito do pai a dispor integramente do permiso recollido na lexislación vixente, que en primeira instancia lle foi denegado polo INSS e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Como profesionais da Educación Social, no traballo con familias podemos atoparnos con situacións coma esta, e é importante que ditas familias dispoñan de información sobre os seus dereitos, e que sexan acompañadas para poder reclamalos.

Sentenza sobre permiso de paternidade de fillo falecido no parto
Convenio coa Asociación Arelas

A Asociación de familias de menores trans Arelas ten como finalidade promover a despatoloxización da transexualidade en tódolos ámbitos de atención a menores transexuais e na sociedade en xeral, así como ofrecer acompañamento, apoio e asesoramento ás familias, crianzas e adolescentes trans que o demanden.

Para un adecuado desenvolvemento das/os menores transexuais é necesario activar mecanismos que procuren a sensibilización non só da opinión pública e das administracións, senón tamén das/os profesionais dos sectores de atención á infancia, de xeito que se tome conciencia sobre a potencial problemática persoal, social, emocional, asistencial e/ou familiar que pode levar consigo a transexualidade. Por ese motivo, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia vén de asinar un acordo coa asociación Arelas para a posta en marcha de medidas de difusión e sensibilización acerca da transexualidade en Galicia.

Convenio coa Asociación Arelas
Novas canles de comunicación do Ceesg: estreamos Instagram e Telegram!

Dende o Ceesg queremos ampliar e diversificar os nosos xeitos de comunicar. Por iso, dende hoxe podes seguirnos a través de Instagram e de Telegram.

O colexio xa ten presenza en Facebook, Twitter e Youtube, mais recibimos varias suxestións de colexiadas/os con perfil en instagram, unha das redes máis populares, para que nos unísemos tamén. E velaquí está, un espazo virtual máis no que compartir información sobre Educación Social.

Por outra parte, inauguramos unha canle pública de Telegram a través da cal difundiremos todas as nosas actividades, así como información relevante relacionada coa vida colexial.

Séguenos!

Ceesg en Instagram: @GaledusoCeesg

Canle Telegram

Novas canles de comunicación do Ceesg: estreamos Instagram e Telegram!
Formación Ceesg: Violencia sexual e de xénero en migrantes

O 19 de maio arrincará unha formación de 25 horas na que compartiremos coñecementos e ferramentas que faciliten a atención das mulleres migrantes, especialmente aquelas en situación de asilo e refuxio, a través dunha abordaxe integral da violencia sexual e de xénero.

A formación estrutúrase en cinco sesións de cinco horas, nas que se traballará sobre as necesidades reais tanto das mulleres que acoden aos recursos como dos/as propios/as profesionais que os atenden, e na que se compartirán claves e boas prácticas na abordaxe da violencia sexual e de xénero.

Ver información detallada do curso

FORMULARIO DE INSCRICIÓNS

Debido a que quedaron algunhas prazas sen cubrir, mantense o prazo de inscrición aberto.

Formación Ceesg: Violencia sexual e de xénero en migrantes
Artivismo feminista e promoción da cultura da paz. Faladoiro con Yezli Mic e Queen

Dende o ano 1997, calquera tipo de aborto é penalizado no Salvador, con penas de prisión. Segundo datos do seu Ministerio de Saúde, no ano 2017 3.771 mulleres foron atendidas por violencia machista, case o 75% delas era menor de 19 anos. O 28% de embarazos neste país son de nenas e adolescentes de entre 10 e 19 anos.

O activismo feminista do Salvador vertebra un movemento de oposición, para a despenalización do aborto, que abrangue dende a loita legal para a defensa das mulleres privadas de liberdade até accións de sensibilización. Entre estas voces disidentes e reivindicativas destacan, entre outras, as músicas QUEEN e YEZLI MIC, que na súa estancia en Galicia farán unha parada na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, para achegar ao alumnado de Educación Social e a calquera outra persoa interesada, a súa visión e experiencia.

O faladoiro terá lugar o vindeiro 7 de abril de 13:30 a 14:30 no Salón de Graos da Facultade, organizado polo alumnado do PIC Ceesg da Universidade da Coruña, en colaboración coas ONG Solidariedade Internacional de Galicia, Asemblea de Cooperación pola Paz e Agareso.

Data: 7 de abril.

Horario: de 13:30 a 14:30 h.

Lugar: Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña (Campus de Elviña).

Entrada libre ata completar aforo.


Yeli MIC.

Cantante, compositora e activista feminista.

Yesenia Karmelina Martínez Ayala ten 24 anos. Conta cunha ampla traxectoria musical, de máis de 8 anos. As súas letras baséanse no acontecer da vida cotiá da xuventude do seu país, nas loitas sociais da muller e no empoderamento a través do exercicio e reivindicación dos seus dereitos, así como a denuncia das políticas do seu país.

Queen

Cantante, compositora e activista feminista.

Jennifer Alisson Serrano Rivas (2000) conta cunha traxectoria musical de máis de 6 anos dentro da cultura do Rap. Impartiu obradoiros en escolas públicas do seu país e foi parte do proxecto ‘La Voz de las Chicas’ do centro de América, realizando obradoiros para nenas e de zonas marxinais, co propósito de visibilizar as súas realidades por medio do Rap.

Como integrantes de Hip Hop Femenino El Salvador, ambas dedícanse, xunto ás súas compañeiras, a impartir foros, charlas, talleres e concertos sobre os Dereitos Humanos, as loitas sociais, a visibilización dos diferentes tipos de violencia cara a muller, á vez que mostran o Hisp Hop como unha ferramenta para o activismo (Artivismo) e a promoción para a paz.

Artivismo feminista e promoción da cultura da paz. Faladoiro con Yezli Mic e Queen

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo