VIII Congreso Estatal de Educación Social dispoñible en vídeo

VIII Congreso Estatal de Educación Social dispoñible en vídeo

Convivencia interuniversitaria e profesional da Educación Social

Convivencia interuniversitaria e profesional da Educación Social

Novo número da revista RES. A Educación Social acompañando as infancias

Novo número da revista RES. A Educación Social acompañando as infancias

9º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao

9º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

Próximo número da revista RES

O número 35 da revista RES centrará a súa atención no VIII Congreso de Educación Social, 2022. Registro, memoria y palabra.

Recordamos que tamén se poden enviar propostas para a sección de miscelánea, na que se recollen outros temas interesantes aínda que fóra do tema central do número, así como ás seccións de actualidade e reseñas.

Quen teña propostas para enviar a estas seccións, pode presentalas antes do 15 de setembro de 2022.

Ver presentación do vindeiro número (nesta páxina tamén podedes atopar enlaces con orientacións sobre as colaboracións, autorización de artigos e criterios de publicación)

Próximo número da revista RES
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Axente de emprego e desenvolvemento local (OPE)
 • Técnica/o centro de acollida
 • Profesor/a reforzo escolar
 • Educador/a social
 • Técnico/a local de emprego / AEDL (OPE)
 • Técnico/a OMIX (OPE)
 • Educador/a familiar (OPE)
 • Educador/a social
 • Educador/a social
 • Animador/a sociocultural
 • T. de intervención familiar
 • Educador/a social

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Aviso sobre horario de atención

Recordamos que a sede do Ceesg estará pechada por vacacións do 8 ao 19 de agosto.

As cuestións recibidas por email resolveranse o antes posible, a partir do 19 de agosto, data na que se retomará a atención telefónica e presencial no horario habitual: de luns a venres de 8:00 a 15:00 h.


Aviso sobre horario de atención
Presentado recurso contra bases de orientador/a laboral do concello de A Laracha

O Ceesg presentou recurso de reposición contra as bases anunciadas polo Concello da Laracha para a Convocatoria de proceso selectivo para a provisión de unha praza de orientador/a-prospector/a laboral para o programa integrado de emprego e formación dunha bolsa de emprego, publicadas no BOP da Coruña do 20 de xullo de 2022.

O motivo do recurso é solicitar a inclusión da titulación de Educación Social como un dos requisitos académicos válidos para participar no proceso.

Presentado recurso contra bases de orientador/a laboral do concello de A Laracha
Preséntase a Convivencia Interuniversitaria e Profesional da Educación Social

O pasado 22 de xullo presentouse en Ourense a Convivencia Iteruniversitaria e Profesional da Educación Social.

No acto participou Elena Rivo, Vicerreitora do Campus de Ourense, que destacou a complexidade de organizar actividades deste tipo e subliñou o interese de implicar nas actividades universitarias outros territorios, neste caso Asturias e norte de Portugal, e sobre todo zonas rurais.

Xosé Manuel Cid, Decano da Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo, subliñou a vocación deste centro de ‘trasladar a universidade ao exterior e recibir o que nos poida vir do exterior’. Sinalou ademais, que a universidade ‘non é só aprender catro materias senón tamén participar da cultura e da contorna’.

Deibe Fernández-Simo, vogal do Ceesg e coordinador do evento explicou en detalle unha convivencia que quere ‘pór en valor todo o que ten que ver coa Educación Social’. A iniciativa, dixo, ‘trata de rachar as barreiras que temos habitualmente entre as universidades’ facilitando espazos de encontro entre alumnado e profesionais.

A convivencia, que se celebra coincidindo co Día Internacional da Educación Social, contará cun intenso programa que inclúe un seminario de formación, actividades lúdicas e culturais, que procurarán propiciar o intercambio e a creación de redes.

A información detallada e fomulario de inscricións está na web do Ceesg

Preséntase a Convivencia Interuniversitaria e Profesional da Educación Social
Publicacións do IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa

O comité de organización e científico do IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa (CIASE), vén de publicar coa editorial Pirámide e en versión dixital o libro, ‘Xustiza social, xénero e intervención socioeducativa’, en dous volumes, froito dun inxente e rigoroso traballo en equipo, do que formou parte a presidenta do CGCEES.

Volume I. Medio penal e contextos delituosos (ISBN dixital: 978-84-368-4450-4). DESCARGAR

 • Parte I: Fundamentos socioeducativos, xénero e actualidade penal.
 • Parte II: Menores en conflito e mozos no medio penal.
 • Parte III: Intervención socioeducativa penal.
 • Parte IV: Educación en prisión.
 • Parte V: Reinserción e acompañamento penal.

Volume II: Actualidade e intervención socioeducativa en distintos contextos. (ISBN dixital: 978-84-368-4629-4). DESCARGAR

 • Parte I: Convivencia, xustiza e dereitos humanos.
 • Parte II: Menores e mozos vulnerables.
 • Parte III: Educación e sociedade.
 • Parte IV: Familia, xénero e prevención da violencia.
 • Parte V: Diversidade, inclusión e intervención educativa.

Neste Congreso participou o Consello Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores Sociais (CGCEES) e o Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais de Andalucía (CoPESA).

Publicacións do IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa
I Seminario Científico Internacional en Pedagoxía Social

Os días 15 e 16 de setembro de 2022 desenvolverase, en formato en liña, o I Seminario Científico Internacional en Pedagoxía Social, co tema: “Retos e contribucións dos grupos e redes de investigación e acción profesional”

Esta actividade está organizada pola Sociedade Iberoamericana de Pedagoxía Social (SIPS), o Departamento de Educación e Psicoloxía Social (Universidade Pablo de Olavide) e o Grupo de Investigación en Acción Socioeducativa (GIAS)
O Seminario ten como principais persoas destinatarias aquelas persoas con interese en coñecer a estrutura organizativa e as liñas de actuación promovidas polos Grupos de Investigación e as Redes de Grupos de Investigación e da Acción Profesional, vinculadas á Pedagoxía Social e Educación Social desde distintas perspectivas.

As persoas interesadas en asistir en liña a este seminario deberán realizar a súa inscrición gratuíta ata o 14 de setembro, como data límite, a través do formulario de inscricións, facendo constar todos os datos solicitados.

Os temas principais son:

 • A ciencia que transforma. Claves desde a Pedagoxía Social e a Educación Social.
 • Avances científicos en Pedagoxía Social-Educación Social: achegas desde a investigación e a acción. (Contará coa participación de Lourdes Menacho Vega. Presidenta Consello Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores Sociais -CGCEES-).
 • Redes de grupos de investigación e de acción profesional: co-construción da ciencia desde a Pedagoxía Social e a Educación Social. (Contará coa participación de Carlos Sánchez-Valverde Visús. Coordinador Revista RES, membro -CEESC-)
 • Visibilidade e transferencia do coñecemento social en Pedagoxía Social- Educación Social. (Contará coa participación de Alberto Fernández de Sanmamed Santos. Membro do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia -CEESG-)

Podes ver toda a información e o programa detallado na Web do Seminario.

Ir á web do Seminario.

I Seminario Científico Internacional en Pedagoxía Social
Reclamación sobre a contratación de persoal educativo no centro Concepción Arenal

O pasado 23 de xuño publicouse no DOG a resolución da Consellería de Política Social e Xuventude convocando o procedemento de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privativas de liberdade no centro de reeducación Concepción Arenal.

En dita resolución, indícase a respecto dos requisitos do persoal educador o seguinte: “Todo o persoal educador adscrito á execución destas medidas deberá estar en posesión dunha diplomatura ou titulación universitaria de grao en Educación Social, ou en materias propias ou relacionadas coa intervención educativa ou social, ou contar coa acreditación correspondente para o desempeño desta función”.

Dende o Ceesg enviamos unha solicitude á Consellería solicitando a modificación da resolución para que se respecte o establedico no IV Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores, convenio marco do sector, que establece que ‘Educador/a’ é unha categoría a extinguir, e calquera nova contratación deste tipo de persoal debe facerse na categoría ‘Educador/a social’. Ademais, recordamos que Educación Social é unha profesión titulada, e polo tanto para o seu exercicio debe contarse coa titulación universitaria de Educación Social ou habilitación profesional recoñecida por colexio profesional oficial.

Trátase non só de evitar o exercicio fraudulento da profesión, senón tamén, e sobre todo, de velar por unha atención adecuada e profesionalizada ás persoas destinatarias da acción socioeducativa.

Reclamación sobre a contratación de persoal educativo no centro Concepción Arenal
Novo número da revista RES. A Educación Social acompañando as infancias

Está dispoñible o novo número da Revista RES, Revista de Educación Social: Número 34. Monográfico: La Educación Social acompañando a las infancias

Enlace ao número

Enlace á edición en pdf

A Educación Social, nas súas diferentes configuracións (educación especializada, de adultos, animación comunitaria, sociocultural, popular…) e nas diferentes nomenclaturas históricas que asumiron os seus profesionais (vixiantes, coidadores e coidadoras, veladores e veladoras, celadores e celadoras, monitores e monitoras, educadores e educadoras, animadores e animadoras…), estivo sempre ligada ao acompañamento do momento biográfico e social que engloba a infancia. E aínda hoxe en día, un elevado número de educadoras e educadores sociais desempeñan o seu encargo profesional coa infancia. Inicialmente, en termos históricos, esta dedicación empezou en espazos institucionais dificilmente identificables como de recoñecemento e respecto (protección e corrección da infancia, sobre todo durante o franquismo no noso país), ampliando despois perfís de acompañamento socioeducativo desde o traballo comunitario, o tempo libre, a saúde, a cooperación internacional, os colectivos de persoas recentemente chegadas, a diversidade funcional, a colaboración coa escola (centros abertos) e ata, ultimamente, dentro da escola mesma, etc. cubrindo un corolario de infancias cada vez máis amplo.
O momento actual expón toda unha serie de retos derivados do cambio de época que nos está tocando vivir, coas dificultades de adaptación a unha realidade na que a transmisión é cada vez menos interxeracional (cuestionando así o lugar da educación) e máis entre iguais. O lugar da infancia, neste panorama, é central. As novas tecnoloxías, e sobre todo a comunicación instantánea que internet e a redes sociais posibilitan, están relacionadas con iso. E cunha difuminación das certezas que perden valor e substitúense pola emoción e a percepción individual, nunha carreira na que a “non verdade” e as “fakes” (a mentira) dominan un escenario onde a liberdade deveu un acto puramente individual, sen referentes nin contrapesos éticos nin sociais.
Os retos da nosa acción coas infancias, como educadoras e educadores sociais, pasan agora polo desenvolvemento de modelos e sistemas que contemplen esta etapa como unha máis da cidadanía e que estean baseados integralmente en dereitos e non en posicións tutelarizadoras ou paternalistas dos adultos.

Novo número da revista RES. A Educación Social acompañando as infancias
Nota aclaratoria sobre a recomendación enviada aos concellos

O Ceesg vén de levar a cabo unha campaña para dar a coñecer a importancia da presenza da Educación Social nos concellos galegos. Para iso, enviamos a todos os concellos unha recomendación na que suxerimos eliminar a denominación de ‘Educador/a familiar’, tan estendida no eido local, para normalizar a denominación ‘Educador/a social’, tendo en conta ademais que a normativa vixente xa contempla esta nomenclatura.

Cada praza de nova creación (e mesmo as xa existentes cando é posible negociar a RPT neste sentido) que se cree coa denominación de ‘Educador/a social’, será un paso máis cara un horizonte no que a Educación Social teña o seu lugar nos servizos sociais comunitarios, e no que a composición e o papel de cada profesional no equipo estarán máis claros.

Cómpre aclarar que o Concello de Lousame interpretou este escrito como alegacións á súa Relación de Postos de Traballo, xa que estaba en prazo de información pública, procedendo a desestimalas.

Dende o Colexio de Educadoras e Educadores Socias queremos deixar claro que en ningún momento se presentaron alegacións nin se intentou impugnar a Relación de Postos de Traballo do Concello de Lousame nin de ningún outro, senón que se enviou un comunicado coa única intención de pór en coñecemento dos entes locais a importancia da figura das/os Educadoras/es Sociais e como unha medida máis de loita e defensa da profesión.

Nota aclaratoria sobre a recomendación enviada aos concellos
Novo curso sobre o ISE ofrecido pola Fegamp

Dado o éxito da edición anterior, a Fegamp organiza un ano máis, dentro do seu Plan de formación contínua 2022, o curso ‘O informe socioeducativo (ISE) como ferramenta de intervención dos educadores/as sociais (modalidade en liña)’.

Esta formación terá lugar do 13 de xuño ao 13 de xullo e será impartida polo Ceesg e está dirixida ao persoal educador social dos concellos de as deputacións provinciais.

Detalles da formación

Novo curso sobre o ISE ofrecido pola Fegamp
Estudo situación e satisfacción laboral dos educadores e educadoras sociais en España

Desde a Universidade de Burgos, un grupo de profesores do Grupo EDINTEC está a realizar unha investigación acerca da situación e satisfacción laboral das educadoras e educadores sociais no Estado Español, e solicitan ao Ceesg a nosa participación.
Como ferramenta de recollida de datos elaborouse un cuestionario en liña, que rogamos cumprimentes.

CUESTIONARIO

É importante contar coa vosa participación para obter unha representación importante de educadores/as sociais dos diferentes territorios e que nos permitan avanzar na profesión e coñecer como é a satisfacción profesional dentro do colectivo.
Os resultados xerais difundiranse a través de publicacións de maneira que calquera colexio profesional ou persoa interesada poida ter acceso aos mesmos e sexan útiles para os intereses do colectivo.
Moitas grazas pola túa colaboración!

Estudo situación e satisfacción laboral dos educadores e educadoras sociais en España
Presentación do libro ‘Cómplices. A violencia machista institucional’

Da man Grupo de traballo do Ceesg Fiadeiras, Iria Vázquez Silva e Sheila Fernández Míguez estarán connosco proximamente para presentarnos o libro Cómplices. A violencia machista institucional.
Elas son a coordinadora e unha das coautoras desta publicación, que bota luz sobre un aspecto da(s) violencia(s) pouco visible: a violencia que exerce o Estado a través das súas institucións sobre as mulleres que están en situación de violencia machista.
En Cómplices, a autora explora varios eidos institucionais e convida a outras autoras. Sheila Fernández Míguez (desde o eido xurídico), Olalla Villaronga Seoane (desde o eido rural), Lola Ferreiro Díaz (desde o ámbito sanitario) e Ana Martínez González e Fedra Alcaraz Ladrero (desde o ámbito da diversidade funcional) a completar o panorama dunhas institucións que deberían acoller e defender as mulleres violentadas polo machismo.

Data: 22 de xuño ás 19:00 h.

Lugar: Sede do Ceesg. Santiago de Comostela (ver localización)

Entrada libre.

Presentación do libro ‘Cómplices. A violencia machista institucional’
Achegas ao Anteproxecto de modificación da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo

O Ministerio de Igualdade abriu recentemente o trámite de audiencia e información sobre o Anteproxecto de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

O Ceesg vén de realizar as súas achegas ao mesmo, coa colaboración do grupo de traballo Fiadeiras.

Achegas ao Anteproxecto de modificación da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo
Próximo cobro de cotas colexiais

IMPORTANTE: Se xa recibiches confirmación da recepción ou aínda non se cumpriron 15 días dende que a enviaches, non volvas enviala. Grazas.

No mes de xullo pasarase o cobro de cotas colexiais (correspondente ao segundo semestre 2022)
Recordamos que existe a posibilidade de beneficiarse de cotas reducidas (por desemprego, residencia no estranxeiro, salario inferior ao SMI ou situacións análogas)
Quen queira acollerse a este tipo de cotas, debe presentar a documentación pertinente ata o día 24 de xuño, por correo-e a ceesg@ceesg.gal. A confirmación por parte do Ceesg farase no prazo dos 15 días seguintes á presentación da documentación.

Documentación a presentar:

 • No caso de desemprego, tarxeta de demandante de emprego actualizada.
 • No caso de salario inferior ao mínimo, informe de bases de cotización da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Para outras posibles situacións, consultar co Ceesg.

Se no cobro anterior non te beneficiaches de desconto, recorda enviar xunto coa documentación xustificativa a solicitude de cota semestral bonificada

Próximo cobro de cotas colexiais
XVIII Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros

Un ano máis, Cabreiros celebra as súas Xornadas Interxeracionais Rurais que chegan á súa XVIII edición e que continúan (despois de dous anos de restricións) dando exemplo de desenvolvemento comunitario no rural galego.

O Ceesg, entidade colaboradora desta xornada, participará na mesa inaugural o sábado 28 de maio. Nesta primeira sesión presentaranse os traballos premiados no VIII Premio Xermade na Historia e a convocatoria da seguinte edición, organizada pola asociación de veciños, USC, Concello e Deputación. Trala pausa do xantar terán lugar dúas actividades que abrirán o debate sobre autosuficiencia no agro, soberanía alimentaria, horta ecolóxica e a venda directa.

As Xornadas Interxeracionais continuarán o sábado 4 de xuño ás 10.30 horas para falar sobre modelos de vivendas alternativas e colaborativas coa participación de catro persoas expertas e representantes doutras tantas empresas e organizacións do territorio peninsular. A tarde estará dedicada á presentación de experiencias de emprendemento no rural, cun obradoiro de cestería como peche.

A derradeira cita será o 11 de xuño, cun relatorio dedicado á saúde emocional, as pandemias, guerras e psicoloxía da resistencia, rematando a mañá cun obradoiro de risoterapia. E xa pola tarde, como peche desta edición, poderemos disfrutar da actuación do grupo Mamá Cabra, co seu espectáculo Paraíso Natural.

Ver programa detallado

XVIII Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros
Xornada formativa: O envellecemento das persoas coa síndrome de Down

A sociedade debe proporcionar ás persoas maiores con discapacidade as oportunidades que lles permitan ser o máis autónomas posible, gozar de boa saúde e ser produtivas, fomentando así o seu benestar e creando contornas ambientais máis propicias e favorables.
Esta formación daranos a coñecer a situación actual do colectivo das persoas coa síndrome de Down ou discapacidade intelectual en relación ao envellecemento así como mostrar recursos, ferramentas e estratexias para a súa atención.

Destinatarias/os: colexiadas/os e amigas/os do Ceesg.
Data: 9 de xuño de 2022 de 16:00 a 20:00 h.
Lugar: Sede do Ceesg, Santiago de Compostela.
Inscrición: Gratuíta. Prazas limitadas, adxudicaranse por orde de inscrición.

Formulario de inscricións

Ver detalles da formación

Xornada formativa: O envellecemento das persoas coa síndrome de Down
Políticas culturais municipais, 40 anos despois

Héctor Pose

Héctor Pose. Imaxe: La Voz de Galicia

Héctor Pose Porto é escritor e profesor na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, así como reputado investigador no ámbito da acción cultural local, realidade que coñece ben polo seu labor académico e tamén por exercer de técnico municipal de Cultura e Educación durante máis dunha década.
Autor dun amplo número de artigos e participante en multitude de foros de ámbito galego, estatal e internacional, a súa visión do quefacer cultural, sobre todo dende a administración local, está firmemente asentada na dimensión socioeducativa da xestión cultural. Avogoso dunha política cultural que teña o desenvolvemento dos individuos e a sociedade como obxectivo principal, máis alá da mera conexión entre creador e consumidor de productos culturais, e das súas servidumes patrimoniais, económicas e politicas, defende a importancia da animación sociocultural e o desenvolvemento comunitario como metodoloxías substantivas, principais e irrenunciables da cultura pública local.
O pasado día 22 de abril participou no foro Políticas culturais municipais, 40 anos despois, organizado polo Consello da Cultura Galega (pode verse no enlace https://www.youtube.com/watch?v=1HMLnA043-c, entre os minutos 12:50 e 1:04:55). A súa contribución materialízase nun texto, que, o propio autor indica, “non foi pensado para ser publicado e si dramatizado oralmente. Insistíronme moito na duración da miña intervención, de aí que fose tan conciso. Non é doado, pois moitos outros aspectos merecerían ser falados, pero hai que optar”.
Polo interese da análise do profesor Pose, e a pesar do sintético da mesma, traémola á páxina do Ceesg ao cadrar a súa visión co modelo de xestión cultural que lle é propia á Educación Social, co convencemento de que a súa lectura aportará luz e valiosos elementos de reflexión sobre o traballo que desenvolvemos como xestores/as culturais.

Grupo de Traballo en Animación Sociocultural e Xestión Cultural

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Políticas culturais municipais, 40 anos despois
Xornada formativa: unha mirada ao acollemento familiar

A medida de acollemento familiar supón dar ás e aos menores a oportunidade de crecer en ambientes normalizados con figuras seguras de referencia, nun ambiente de afecto e sostén e sen romper, na medida que se poida, o contacto coa súa familia biolóxica.

Esta formación achegaranos claves para a intervención nas diferentes etapas dos procesos de acollemento familiar, así como ferramentas e estratexias para a intervención en diferentes situacións.

Destinatarias/os: colexiadas/os e amigas/os do Ceesg.

Data: 1 de xuño de 2022 de 16:30 a 20:30 h.

Lugar: Sede do Ceesg, Santiago de Compostela.

Inscrición: Gratuíta. Prazas limitadas, adxudicaranse por orde de inscrición.

Formulario de inscricións

Ver detalles da formación

Xornada formativa: unha mirada ao acollemento familiar
Educación Social e COVID-19 en Iberoamérica

Dende o Ceesg compartimos e animámosvos a cumprimentar esta enquisa englobada dentro do proxecto ‘Educación Social y COVID-19 en Iberoamérica: exclusión sociolaboral tras la pandemia y buenas prácticas para la inclusión’.

Este proxecto ten como obxectivo xeral, analizar as problemáticas de exclusión sociolaboral tras o COVID-19 en Iberoamérica (no noso caso específico, en España) que foron atendidas por educadoras/es sociais e recoñecer as boas prácticas para a inclusión. Todo iso coa finalidade de coñecer as situacións prioritarias de exclusión sociolaboral e as principais poboacións afectadas; estudar os recursos e programas principais das entidades públicas e privadas para a inserción sociolaboral; identificar elementos e factores de protección nos procesos de inserción sociolaboral; así como establecer indicadores de inserción e propostas de acción efectivas ou consideradas como ‘boas prácticas’.

Todos estes elementos desenvolveranse nunha metodoloxía multimétodo tendo en conta unha mostraxe por conglomerados estratificados por rexións en cada país. Dese modo, os instrumentos que acompañan ao proceso son unha enquisa e un grupo de discusión (a informantes clave de cada país) no que participarán administracións públicas e entidades privadas (ONGs e empresas).

Enlace á enquisa en liña

Educación Social e COVID-19 en Iberoamérica

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo