Novo número da Revista RES: Retos da Educación Social

Novo número da Revista RES: Retos da Educación Social

Estudo sobre a situación da Educación Social en Galicia

Estudo sobre a situación da Educación Social en Galicia

Asina: Contra o acoso escolar, Educación social nas escolas

Asina: Contra o acoso escolar, Educación social nas escolas

Buscamos experiencias de Educación Social e Saúde Mental

Buscamos experiencias de Educación Social e Saúde Mental

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Téc. Orientación mulleres
 • Responsable departamento orientación
 • Animador/a sociocultural
 • Educador/a social
 • Educador/a social
 • Auxiliar educativa/o
 • Educador/a social
 • Axente de Emprego e Desenvolvemento Local
 • Monitores/as de tempo libre
 • Animador/a sociocultural
 • T. de educación familiar
 • Animador/a sociocultural
 • Educador/a social
 • T. educador/a de intervención familiar
 • Auxiliar educador/a
 • Educador/a social
 • T. de orientación laboral
 • T. animación sociocultural
 • Axente de emprego e desenvolvemento local
 • Docente universidade
 • Axente de emprego e desenvolvemento local
 • Educador/a familiar - pedagogo
 • Animador/a cultural coordinador/a
 • Docente atención tecnolóxica
 • T. dinamización cultural
 • Orientador/a laboral
 • Orientador/a laboral
 • T. de orientación laboral
 • Educador/a social
 • Educador/a social

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Coñecemos o código deontolóxico: Principio da acción socioeducativa

O Consejo General de Colegios de Educación Social e o Ceesg, xunto con colexios doutros territorios, iniciamos o reto de facer unha revisión e posible actualización do Código Deontolóxico da nosa profesión.
Convidámoste a que dediques uns minutos disfutar dos vídeos que está facendo o GHEE-CEESPV para coñecer os principios deontolóxicos xerais. O código deontolóxico é de gran relevancia para a praxe profesional, e con estes vídeos queremos animar á reflexión sobre o texto actual

Se tes interese en ter máis información, ou enviarnos achegas e propostas, ponte en contacto connosco a través de etica@ceesg.gal.

Proximamente iremos compartindo outros vídeos

Vídeo do principio deontolóxico 1: “Respecto aos Dereitos Humanos”

Vídeo do principio deontolóxico 2: “Respecto aos suxeitos da acción socioeducativa”

Vídeo do principio deontolóxico 3: “Xustiza Social”

Vídeo do principio deontolóxico 4: “Profesionalidade”

Vídeo do principio deontolóxico 5: “Acción socioeducativa”

Coñecemos o código deontolóxico: Principio da acción socioeducativa
Estudo sobre a situación da Educación Social en Galicia

As tres universidades galegas e o Ceesg traballamos actualmente nun estudo diagnóstico sobre a situación das/os profesionais da Educación Social en Galicia.
Este estudo permitirá coñecer o labor das educadoras e educadores sociais nos diferentes ámbitos de actuación, así como indagar nas principais preocupacións, demandas, necesidades e propostas de futuro da profesión.
A información recollida neste estudo será de gran relevancia para orientar as accións do Ceesg e os planos de estudo das universidades, en consonancia coas necesidades que se detecten.

Para responder ao cuestionario, debes estar exercendo ou ter exercido en algún momento dos últimos 5 anos funcións de educador/a social.

A túa opinión é fundamental. Convidámoste a participar de maneira anónima e así colaborar no avance da profesión.

IR AO FORMULARIO

Estudo sobre a situación da Educación Social en Galicia
Cuarto vídeo para coñecer o código deontolóxico

O Consejo General de Colegios de Educación Social e o Ceesg, xunto con colexios doutros territorios, iniciamos o reto de facer unha revisión e posible actualización do Código Deontolóxico da nosa profesión.
Se tes interese en ter máis información, ou enviarnos achegas e propostas, ponte en contacto connosco a través de etica@ceesg.gal.
De momento convidámoste a que dediques uns minutos disfutar dos vídeos sobre os principios do noso Código Deontolóxico.
Proximamente iremos compartindo outros vídeos

Vídeo do principio deontolóxico 1: “Respecto aos Dereitos Humanos”

Vídeo do principio deontolóxico 2: “Respecto aos suxeitos da acción socioeducativa”

Vídeo do principio deontolóxico 3: “Xustiza Social”

Vídeo do principio deontolóxico 4: “Profesionalidade”

Cuarto vídeo para coñecer o código deontolóxico
Próximo cobro de cotas colexiais

No mes de xullo pasarase o cobro de cotas colexiais (correspondente ao segundo semestre 2023)
Recordamos que existe a posibilidade de beneficiarse de cotas reducidas (por desemprego, residencia no estranxeiro, salario inferior ao SMI ou situacións análogas)
Quen queira acollerse a este tipo de cotas, debe presentar a documentación pertinente ata o día 25 de xuño, por correo-e a ceesg@ceesg.gal. A confirmación por parte do Ceesg farase no prazo dos 15 días seguintes á presentación da documentación.

Documentación a presentar:

 • No caso de desemprego, tarxeta de demandante de emprego actualizada.
 • No caso de salario inferior ao mínimo, informe de bases de cotización da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Para outras posibles situacións, consultar co Ceesg.

Se no cobro anterior non te beneficiaches de desconto, recorda enviar xunto coa documentación xustificativa a solicitude de cota semestral bonificada

Próximo cobro de cotas colexiais
10º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao

Un ano máis, dende o Ceesg propoñémonos visibilizar e poñer en valor os traballos fin de grao que o estudantado galego de Educación Social leva a cabo, a través do Concurso TFG.eduso.

Na 10ª edición poderán concursar os traballos presentados no curso 2022/2023.

O prazo de envío será do 15 de xuño ao 15 de novembro de 2023.

10º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao
Un curso achegará estratexias socioeducativas que favorezan unha escola inclusiva e segura

A inscrición está aberta tanto á comunidade universitaria como á cidadanía en xeral.

Analizar o impacto do factor social nos procesos de inclusión escolar e coñecer estratexias socioeducativas para a atención ao alumnado vulnerable son dous dos obxectivos principais do curso de formación específica que se desenvolverá en Ourense entre o 21 e o 30 de setembro.

Escola inclusiva e segura: a educación social ante o “bullying” é o título deste curso de extensión
universitaria organizado pola Facultade de Educación e Traballo Social do Campus de Ourense (Universidade de Vigo). Permitirá afondar na atención ao alumnado en dificultade social dende o sistema educativo, coñecendo investigacións e boas prácticas que deben orientar a acción social nos contextos escolares, con especial atención ao fenómeno do acoso escolar.

O curso, de 30 horas de duración, combinará sesións expositivas con actividades dinámicas e participativas nas que se contará con expertos e expertas na atención á infancia e os contextos educativos. Dirixido por J. Deibe Fernández Simo, contará con docentes da Universidade da Coruña, Universidade de Santiago, Universidade de Vigo, e o Instituto Superior de Ciencias Educativas de Penafiel, así como con profesionais de diferentes entidades vinculadas ao traballo coa infancia vulnerable.

Estudantes, profesionais e cidadanía poderán adentrarse, da man de persoas expertas, nas múltiples potencialidades da Educación Social como estratexia de prevención do acoso escolar e de atención integral á infancia dende o sistema educativo.

O prazo de inscricións continúa aberto.

VER INFORMACIÓN DO CURSO

Un curso achegará estratexias socioeducativas que favorezan unha escola inclusiva e segura
Horario de atención de xuño a setembro

Do 1 de xuño ao 30 de setembro o horario de atención na sede do Ceesg será de luns a venres de 8:00 a 15:00 h.

Horario de atención de xuño a setembro
O Ceesg participa no Congreso Internacional de Xerontoloxía e Xeriatría

O XXXIII CONGRESO ANUAL INTERNACIONAL DE XERONTOLOXÍA E XERIATRÍA, organizado pola Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría terá lugar os días 9 e 10 de xuño en Vigo, baixo o lema ‘SOIDADE E AILLAMENTO SOCIAL. Novos retos e recursos’.
O Ceesg terá parte activa no mesmo, impartindo o Obradoiro 3: ‘Soidade activa nas persoas maiores. Novo reto da Educación Social
Trátase dun achegamento á teoría sobre a idea da soidade enmarcada nos contextos da Educación Social e a construción entre as asistentes e as relatoras un marco reflexivo dentro dos efectos da soidade non desexada, no que aportar solucións profesionais e comunitarias, experimentando tanto, dende a perspectiva profesional coma da comunitaria.

Data: 10 de xuño do 2023
Hora: De 15:45 a 17:15
Lugar: Sala Dr. Fernando Veiga, Museo Verbum, Vigo

Presenta
Rosa Mínguez Moreira
Educadora Social. Vocal Social da SGXX

Relatoras
Lucía Chaves García. Educadora Social e Psicopedagoga. CEESG.
Florinda Vaamonde Romero. Educadora e Animadora Social. CEESG.

Programa completo e inscricións do congreso en https://congreso.sgxx.org/

O Ceesg participa no Congreso Internacional de Xerontoloxía e Xeriatría
Educación Social no eido da discapacidade auditiva

Buscamos educador/a social que traballe con persoas con discapacidade auditiva e que queira colaborar cunha alumna que está realizando un TFG que ten como tema principal o perfil profesional da Educación Social neste eido, para coñecer as funcions e competencias dos e das educadores/as sociais na intervención con persoas con discapacidade auditiva e ofrecer unha visión conxunta do sentido, a importancia e a necesidade do perfil profesional. A colaboración consiste nunha entrevista online de non máis dunha hora para tratar cuestións como as súas funcións, competencias, contextos, procesos, intervencións, etc.

Se cumpres o perfil e podes contribuír á investigación académica sobre a profesión, de paso que axudas a esta futura educadora social, podes contactar con ela a través do correo-e Mar.Nino@alu.uclm.es.

Educación Social no eido da discapacidade auditiva
Terceiro vídeo para coñecer o código deontolóxico

O Consejo General de Colegios de Educación Social e o Ceesg, xunto con colexios doutros territorios, iniciamos o reto de facer unha revisión e posible actualización do Código Deontolóxico da nosa profesión.
Se tes interese en ter máis información, ou enviarnos achegas e propostas, ponte en contacto connosco a través de etica@ceesg.gal.
De momento convidámoste a que dediques uns minutos disfutar dos vídeos sobre os principios do noso Código Deontolóxico.
Proximamente iremos compartindo outros vídeos

Vídeo do principio deontolóxico 1: “Respecto aos Dereitos Humanos”

Vídeo do principio deontolóxico 2: “Respecto aos suxeitos da acción socioeducativa”

Vídeo do principio deontolóxico 3: “Xustiza Social”

Terceiro vídeo para coñecer o código deontolóxico
Xornadas sobre a ética na acción socioeducativa

A ética é un elemento central no exercicio profesional da Educación Social, pois esta profesión ten unha importante carga de valores. As e os profesionais debemos ter unha visión crítica co noso entorno e co noso propio traballo e asumir a reflexión ética como unha constante.
A orientación deontolóxica no exercicio da profesión proporciónanola o Código Deontolóxico da Educadora e o Educador Social, como marco mínimo de referencia.
As xornadas consistirán nunha ponencia do Dr. Jesús Vilar Martín, diplomado en maxisterio e doutor en pedagoxía pola Universidade de Barcelona.
Seguidamente establecerase un espazo de diálogo e debate co ponente para, entre todas e todos, buscar solucións aos retos plantexados na parte anterior da exposición.
O sábado disporemos unha mesa redonda con entidades do terceiro sector para debatir a cerca da importancia da ética na acción socioeducativa moderada pola comisión ética do Ceesg que fará unha exposición da revisión do código deontolóxico que están a desenvolver.

Datas: 26 e 27 de maio do 2023. De 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h o venres 26 e de 10:00h a 14:00h o sábado 27.
Duración das xornadas: 16 horas de formación certificada en dous bloques de venres todo o día e sábado pola mañá.
Modalidade: Presencial.
Lugar: As xornadas terán lugar na sede da EGAP en Santiago de Compostela
Rúa de Madrid, 2, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña
Persoas destinatarias: Profesionais da Educación Social e estudantes de Educación Social.
Cota de matriculación: 10€
Ingreso na conta de Banco Sabadell ES41–0081-0499-6100-0104–6708
Data límite inscricións: 23 de maio.

VER INFORMACIÓN DETALLADA

FORMULARIO DE INSCRICIÓNS

Sobre Jesús Vilar
A traxectoria de Jesús Vilar no eido da Pedagoxía Social é amplo. Comeza a súa formación diplomándose en Maxisterio e realiza o doutoramento en Pedagoxía. A súa experiencia profesional comeza como mestre e, posteriormente, educador social con nenos en situación de risco social e mozos infractores. Dende o ano 1994 é profesor da Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés da Universitat Ramon Llull, onde ademais é director de publicacións. A ética aplicada á acción socioeducativa é unha das súas liñas de traballo dende hai anos, contando con innumerables publicacións sobre o tema que o converten nun referente neste eido.

Perfil de Jesús Vilar en Academia.edu

Xornadas sobre a ética na acción socioeducativa
XIX Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros

Cabreiros volverá a protagonizar, como cada ano, un encontro interxeracional que pon no centro a ruralidade, o desenvolvemento comunitario e a participación veciñal.

Esta XIX edición desenvolverase os días 20 e 27 de maio, e 3 de xuño.

Dende o Ceesg continuamos apoiando e participando activamente nesta actividade.


Máis información

Programa

XIX Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros
Formación: acollemento familiar no sistema de protección á infancia

Durante o mes de xuño levaremos a cabo un curso sobre acollemento familiar, que será impartido por Acougo.
Con esta formación abordaremos a prevención da retirada de menores ás súas familias, pero tamén afondaremos nos recursos que ofrece o acollemento familiar, as súas vantaxes respecto á institucionalización e como traballar de cara a suplir a institucionalización cos acollementos. Ademais, serviranos para crear e fortalecer redes entre os distintos axentes do sistema de protección á infancia.

 • Datas: do 5 ao 30 de xuño.
 • Duración: 30 h.
 • Modalidade: En liña, a través da aula virtual do Ceesg.
 • Contidos: 5 bloques, dedicando 6 horas a cada bloque.
 • Avaliación: Realizarase unha proba final de cada un dos bloques realizados.
 • Prezo: 55€.
 • Dirixido a: Colexiadas/os ou amigas/os do Ceesg. Tamén poden participar colexiadas/os e figuras análogas á de ‘amigas/os’ de colexios profesionais de Educación Social doutros territorios.
 • Data límite de inscricións: 29 de maio de 2023.

Ver información detallada do curso

Ir ao formulario de inscricións (prazo pechado)

Consulta aquí a normativa de formación do Ceesg

Formación: acollemento familiar no sistema de protección á infancia
FormaSOS, Creando alianzas antirracistas a través da formación

Presentamos unha nova proposta de traballo plantexada pola Federación de SOS Racismo e organizada polo Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg). Ten como obxectivo contribuir á mellora da atención ás persoas migrantes, persoas racializadas e pertencentes a minorías a través da formación de profesionais do ámbito da intervención social, a administración pública, operadores xurídicos e academia.

O curso está dirixido a colexiadas/os do Ceesg, amigas/os do Ceesg ou educadoras/es sociais colexiadas/os noutros territorios. Desenvolverase en dúas sesións, estruturándose en dous módulos de 3 horas de duración, cunha avaliación final.

A metodoloxía formativa combina a formación presencial e o traballo a distancia, acadando unha duración lectiva total de 30 horas. Ademais dos certificados de asistencia, facilitarase material de consulta.

Estes son algúns dos contidos que veremos neste curso:

 • Ferramentas para loitar contra o racismo, delitos de odio e discriminación racistas.
 • Discurso do Odio racista Que é? Como recoñecelo?
 • Cambiemos de marco. De narrativas opresoras a transformadoras.
 • Nova Lei 15/2022, de 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación Racismo; Xenofobia, discriminación e Odio: Como defender ás vítimas?

Datas: 1 e 8 de xuño.

Horario: 9:30 a 12:30 h.

Lugar: Casa das Asociacións de Cornes (Santiago de Compostela)

Inscrición: gratuíta, previa inscrición (ata o 25 de maio).

Prazas limitadas.

Enlace de inscrición.

FormaSOS, Creando alianzas antirracistas a través da formación
Comunicado do Ceesg con motivo do Día Internacional contra o acoso escolar (2 de maio)

No Día Internacional contra o acoso escolar, dende o Ceesg queremos sumarnos á chamada de atención sobre a necesidade de abordar e poñerlle fin a este problema.

O avance en canto á percepción social deste problema é evidente, xa que existe cada vez unha maior sensibilización. Mais é unha necesidade imperante que as autoridades educativas afronten a situación con estratexias que garantan que as escolas sexan un espazo de seguridade e confianza para todos os nenos, nenas e adolescentes.

Atender o factor social dende as escolas, incorporando un enfoque de educación integral , pode ser a chave para atallar este problema. A prevención, a detección e intervención inmediata, o apoio a vítimas e agresores, a resolución pacífica de conflitos, o fortalecemento de habilidades sociais e emocionais, a mellora da comunicación… son cuestións que deben ser reforzadas para a creación dun ambiente escolar inclusivo, respectuoso e seguro. O Ceesg propón como estratexia a incorporación de profesionais de educación social, como axente de atención á dimensión social da escola, e como figura de referencia e confianza para as crianzas.

Dende o Ceesg esiximos un compromiso forte por parte das autoridades educativas, e ofrecémonos no que estea na nosa man, para construír un futuro sen acoso escolar.

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Comunicado do Ceesg con motivo do Día Internacional contra o acoso escolar (2 de maio)
Asina: Contra o acoso escolar, Educación social nas escolas

Co gallo da próximo Día contra o acoso escolar (2 de maio), activamos unha petición en change.org a través da cal queremos solicitar á Consellería de Educación, unha vez máis. a incorporación da Educación Social no sistema educativo, como estratexia para a prevención e intervención destas situacións. Dende o Ceesg levamos xa anos reclamando esta necesidade, e atopámonos agora nun momento idóneo, no que cada vez existe maior concienciación social acerca do bullying e no que a Xunta de Galicia debe configurar a implantación da figura de coordinador/a de benestar e protección en todos os centros educativos.

Pregamos non só o apoio coa vosa sinatura, senón tamén que compartades para se coñeza a nosa demanda e que poidamos facernos oir acadando o maior número de apoios. Fagámolo chegar a canta máis xente poidamos. Grazas!

Asina aquí a petición

Asina: Contra o acoso escolar, Educación social nas escolas
Proposta de actividades: Os Bolechas e a Educación Social

Os Bolechas xa non teñen dúbidas sobre o que é a Educación Social, e así nolo contan no seu libro-guía ‘A Educación Social’, unha ferramenta que visibiliza a profesión, que a explica, que fala da súa importancia e do seu impacto social nunha linguaxe que as nenas e nenos poden comprender.

Como novidade, acompañamos este libro cunha proposta de actividades que, partindo deste libro, nos achega ideas para traballar coas crianzas sobre o que é a Educación social e para comprender mellor e sensibilizar sobre os contextos nos que se desenvolve a nosa profesión.

Se tamén queres facer uso do libro para explicar cal é o teu papel profesional, e así facer da EducaciónSocial unha profesión máis recoñecible na sociedade, non perdas a oportunidade de facerte cun dos exemplares desta edición limitada dos Bolechas que podes reservar na páxina web do Ceesg.

A proposta de actividades enviarase en pdf ás persoas que merquen o libro ‘A educación social’ de Os Bolechas, e proximamente estará dispoñible na área privada da web do Ceesg (acceso exclusivo a colexiadas/os)

Proposta de actividades: Os Bolechas e a Educación Social
Acordos da Asemblea do Ceesg 2023

O pasado sábado 25 de marzo tivo lugar a Asemblea do Ceesg.

As propostas levadas á asemblea foron aprobadas (acta da asemblea anterior, memorias económica e de actividades, orzamento e plans de traballo, e propostas económicas) Toda a documentación segue estando dispoñible para consulta na web do Ceesg, e pronto se actualizará a información xeral coas propostas económicas aprobadas, é dicir, a conxelación de cotas de mantemento colexial para o ano 2023, o cobro de cota por emisión de certificados a persoas non colexiadas, e redución de cota de alta para persoas tituladas recentes.

Previa á asemblea, tivo lugar unha formación na que puidemos reflexionar sobre o papel das educadoras e educadores sociais no acompañamento socioeducativo, e tamén se presentou o libro ‘A Educación Social’ de Os Bolechas, así como unha guía didáctica para o uso deste, que nos achega ideas de traballo coas crianzas para que coñezan a profesión e os seus contextos.

Nas nosas redes sociais podedes ver algunhas fotografías da xornada.

Grazas a todas as persoas que asistiron e participaron na Asemblea.

Acordos da Asemblea do Ceesg 2023
Asemblea Ceesg 2023

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de toma de decisións do colexio, formado por todas as persoas colexiadas. Cada ano reúnese como mínimo unha vez para decidir sobre a actividade do colexio.

Este ano, a Asemblea Xeral Ordinaria terá lugar o 25 de marzo e celebrarase de xeito presencial en Santiago de Compostela.

Todas as persoas que estean colexiadas na data de convocatoria (10/03/23) están convocadas a participar. Tamén poden participar as Amigas e amigos do Ceesg (con voz e sen voto).

A documentación relacionada cos distintos puntos da orde do día irase colgando na web do Ceesg, sección Transparencia.

Enlace á documentación da Asemblea 2023.
(necesario iniciar sesión para ver a documentación)

 • Data: sábado 25 de marzo de 2023.
 • Lugar: Escola Galega de Administración Pública (Rúa Madrid, 2) Santiago de Compostela (ver localización)
 • Inicio: 11:30 (primeira convocatoria), 12:00 (segunda convocatoria)
 • Fin: 14:30 aproximadamente.

Para optimizar este encontro, na mesma data e lugar organizaremos unha acción formativa previa para a que será necesaria inscrición e incluirá a presentación do libro ‘A Educación Social’ de Os Bolechas. Proximamente informaremos dos detalles a través das canles habituais.

Asemblea Ceesg 2023

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo